Đồng phục

CHÍNH SÁCH MUA & BÁN ĐỒNG PHỤC

1/ Đăng ký:

Phụ huynh truy cập vào đường dẫn https://s.net.vn/Irw2

Trong quá trình đăng ký, nếu cần được hỗ trợ, vui lòng liên hệ số điện thoại 085 686 3939.

Thời hạn đăng ký mua đồng phục cụ thể như sau:

Đối với học sinh tái nhập học, thời hạn đăng ký đến hết ngày 26/04/2024. Trường hợp phụ huynh học sinh (PHHS) chưa quyết định tái nhập học cho năm học mới hoặc đăng ký tái nhập học sau ngày 26/04/2024, vui lòng thực hiên đăng ký mua đồng phục trước ngày 12/08/2024.

– Đối với học sinh nhập học mới, Nhà trường không áp dụng thời hạn đăng ký mua đồng phục cụ thể do tính chất tuyển sinh liên tục trong suốt năm học. Tuy nhiên, PHHS vui lòng đăng ký mua đồng phục ngay tại thời điểm đăng ký nhập học hoặc trong thời gian 1 tuần kể từ ngày đăng ký nhập học để Nhà trường và đơn vị cung cấp có thể chuẩn bị và cấp phát cho học sinh trước ngày nhập học.

* Lưu ý: Nếu PHHS có nhu cầu thay đổi đơn hàng đặt sau khi đã hoàn thành đăng ký trực tuyến nhưng chưa thanh toán phí, xin vui lòng liên hệ số điện thoại hỗ trợ nêu trên để được trợ giúp điều chỉnh đơn.

 

2/ Thanh toán:

Sau khi PHHS hoàn thành việc đăng ký mua đồng phục trực tuyến, bộ phận kế toán của Nhà trường sẽ thông báo tới phụ huynh tổng phí đồng phục cần thanh toán. Phụ huynh vui lòng thực hiện thanh toán trong vòng 01 (một) tuần kể từ ngày nhận được Thông báo thu phí.

* Lưu ý:

– Nhà trường chỉ phát đồng phục cho học sinh sau khi PHHS đã hoàn thành thanh toán. Phụ huynh có thể thanh toán chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp tại Trường.

– Sau khi hoàn thành thanh toán, nếu PHHS có nhu cầu thay đổi đơn hàng đã đăng ký, xin vui lòng liên hệ số điện thoại nêu trên để được hỗ trợ điều chỉnh đơn hàng trực tuyến. Việc xử lý các thay đổi của đơn hàng trực tuyến đã thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn: đổi/trả, mua hoặc thanh toán bổ sung (nếu có) …) sẽ được giải quyết trực tiếp tại Trường theo thời gian (cấp) phát và đổi trả đồng phục quy định cụ thể dưới đây.

 

3/ Giao đồng phục

Nhà trường sẽ giao (cấp) phát đồng phục cho các đối tượng học sinh khác nhau theo mốc thời gian khác nhau. Cụ thể:

– Phát trực tiếp tại lớp học cho học sinh vào ngày 11/06/2024 (Áp dụng với các học sinh tái nhập học đã đăng ký và thanh toán phí đồng phục trước ngày 10/06/2024).

– Phát trực tiếp tại Cửa hàng bán đồng phục của trường từ ngày 05-14/08/2024– trừ Chủ Nhật (Áp dụng đối với các học sinh nhập học mới đã thanh toán phí đồng phục trước thời điểm phát đồng phục và học sinh tái nhập học đã thanh toán phí đồng phục sau ngày 10/06/2024)

– Phát trực tiếp tại Cửa hàng bán đồng phục của Trường vào ngày thứ 6 hàng tuần (Áp dụng với các học sinh mới nhập học và thanh toán phí đồng phục sau ngày 14/08/2024 hoặc các học sinh có nhu cầu mua đồng phục bổ sung trong suốt năm học).

 

4/ Đổi trả đồng phục:

Nhà trường thực hiện nhu cầu đổi/trả đồng phục theo nhu cầu của học sinh theo thời gian quy định cụ thể dưới đây:

– Đổi trả trong vòng ba (03) ngày từ ngày 12-14/06/2024 hoặc 05-14/08/2024 (trừ Chủ Nhật) tại Cửa hàng bán đồng phục của Trường; hoặc

– Đổi trả trong ngày thứ 6 hàng tuần trong suốt năm học tại Cửa hàng bán đồng phục của Trường.

*Lưu ý: Đồng phục chỉ được phép đổi trả với điều kiện còn nguyên tem nhãn, chưa sử dụng, chưa giặt là, hoặc không có mùi lạ/mùi nước hoa, hoặc không bị dơ bẩn.

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.