Chính sách bảo vệ an toàn cho trẻ em

Trường Quốc tế Westlink cam kết rằng tất cả nhân viên, cũng như phụ huynh, khách thăm trường và nhà cung cấp, hiểu rằng khi học sinh có nguy cơ bị thương hoặc gặp tình huống nguy hiểm, sẽ có các hành động cần thiết để giảm nguy cơ tổn hại cho trẻ em nói chung và học sinh nói riêng.

Bảo vệ an toàn cho học sinh là một trong những ưu tiên của trường chúng tôi. Mỗi khi xác định được rủi ro, hoặc học sinh bộc lộ nguy cơ, các em có thể yêu cầu trợ giúp cho chính mình hoặc các học sinh khác. Với tư cách là một Trường học, chúng tôi cam kết:
• Ưu tiên hàng đầu sự an toàn cho mọi học sinh.
• Đảm bảo rằng mỗi học sinh có quyền được bảo vệ khỏi mọi thiệt hại, về cả mặt thể chất, tâm lý và tinh thần.
• Hiểu rằng sự hạnh phúc của học sinh sẽ không bao giờ có sự phân biệt về chủng tộc, tôn giáo, kỹ năng, khuyết tật, giới tính hoặc văn hóa.

Tất cả người lớn trong trường phải thể hiện cam kết trong việc bảo vệ học sinh. Nhà trường phát triển và thực hiện các chính sách, đồng thời thúc đẩy phát triển kỹ năng để trao quyền cho học sinh và giúp các em giữ an toàn và đưa ra quyết định đúng đắn.

Tất cả học sinh đều có quyền được bảo vệ như nhau, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng trong những trường hợp đặc biệt, các em cần được hỗ trợ nhiều hơn. Một số trường hợp này có thể thuộc các tình huống về nhu cầu giáo dục đặc biệt, khuyết tật, giới tính, tôn giáo và khuynh hướng tình dục.
Các chính sách bảo vệ sẽ được xác nhận bởi ISP, do Hiệu trưởng ký và sẽ được thông qua ở tất cả các cấp của tổ chức. Chính sách này sẽ áp dụng cho bất kỳ đại lý hoặc nhà cung cấp bên thứ ba nào có tiếp xúc gần với học sinh.

Để biết chi tiết đầy đủ về các chính sách bảo vệ an toàn cho trẻ em của nhà trường, vui lòng nhấp vào đây.

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am
  Please contact me through
  and
  I would like to book a tour for child(ren)
  Child(ren) name - Year of birth
  Entry year
  How did you
  learn about Westlink?

  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.