Tuần lễ Book Week tại Westlink!

Tuần lễ Book Week tại Westlink!

Lan toả văn hoá đọc trong tuần lễ Book Week tại Westlink!
Sự kiện Tuần lễ đọc sách tại Westlink đã và đang được tổ chức với nhằm khơi dậy niềm yêu thích đọc sách của từng học sinh, thúc đẩy việc hình thành những thói quen tốt và đặc biệt phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nhà trường. Với các hoạt động vô cùng thú vị như: Cuộc thi đọc sách, Người kể chuyện mỗi ngày, Hội chợ sách, Thử thách: “Drop Everything & Read” và đặc biết tất cả học sinh đều nóng lòng chờ đến Ngày hóa trang nhân vật yêu thích vào ngày mai!
Hãy cùng Westlink lan toả văn hoá đọc, hướng tới một cộng đồng yêu sách, say mê học tập! Chúc mừng Ngày Sách Thế giới! 🌏📚

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.