Chương trình học tại trường Westlink là gì?

Chương trình học tại trường Westlink là gì?

Chúng tôi hiện đang cung cấp Chương trình Tú tài Quốc tế cho bậc Tiểu học (IB PYP) và dự kiến sẽ cung cấp Chương trình IB cho bậc Trung học cơ sở (IB MYP) từ năm học 2023-2024 và Chương trình Văn bằng (DP) từ năm học 2025-2026.

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am
  Please contact me through
  and
  I would like to book a tour for child(ren)
  Child(ren) name - Year of birth
  Entry year
  How did you
  learn about Westlink?

  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.