Giờ học tại trường Westlink như thế nào?

Giờ học tại trường Westlink như thế nào?

Tất cả các lớp học bắt đầu lúc 7:50 sáng và kết thúc lúc 2:30 chiều. Đối với học sinh tham gia các hoạt động/câu lạc bộ ngoại khóa, các em sẽ kết thúc lúc 3:30 chiều.

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am
  Please contact me through
  and
  I would like to book a tour for child(ren)
  Child(ren) name - Year of birth
  Entry year
  How did you
  learn about Westlink?

  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.