Tôi nên nộp hồ sơ xin nhập học cho (các) con tôi khi nào?

Tôi nên nộp hồ sơ xin nhập học cho (các) con tôi khi nào?

Nhà trường tiếp nhận hồ sơ và tuyển sinh quanh năm. Năm học của Westlink bắt đầu vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 6.

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am
  Please contact me through
  and
  I would like to book a tour for child(ren)
  Child(ren) name - Year of birth
  Entry year
  How did you
  learn about Westlink?

  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.