Trường có câu lạc bộ ngoại khóa nào không?

Trường có câu lạc bộ ngoại khóa nào không?

Nhằm phát triển tài năng và nuôi dưỡng niềm đam mê cho học sinh, Trường Quốc tế Westlink tổ chức câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa. Học sinh có thể tự do đăng ký tham gia các hoạt động và câu lạc bộ mong muốn bao gồm câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ nghệ thuật, câu lạc bộ kịch / khiêu vũ, câu lạc bộ kỹ thuật, v.v. Một số câu lạc bộ có thể tính thêm phí.

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.