Trường Westlink có chương trình tăng cường tiếng Anh (EAL) không?

Trường Westlink có chương trình tăng cường tiếng Anh (EAL) không?

Dựa vào kết quả Bài kiểm tra đầu vào tại thời điểm nhập học hoặc qua đánh giá của giáo viên trong năm học, những học sinh cần tăng cường tiếng Anh sẽ được yêu cầu tham gia chương trình EAL để phát triển 4 kỹ năng tiếng Anh cốt lõi (nghe, nói, đọc, viết).

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.