Trường Westlink đánh giá năng lực đầu vào của học sinh như thế nào?

Trường Westlink đánh giá năng lực đầu vào của học sinh như thế nào?

Nhà trường sử dụng Bài kiểm tra tiếng Anh WIDA để đánh giá năng lực đầu vào của học sinh. Bài thi WIDA đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh qua 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết được dùng để đánh giá học sinh từ bậc Mẫu giáo đến Lớp 12.

 

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.