Westlink có cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh không?

Westlink có cung cấp dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh không?

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của học sinh, Trường Quốc tế Westlink cung cấp dịch vụ xe đưa đón phủ khắp các tuyến chính của khu vực Hà Nội. Mỗi xe buýt sẽ có một người giám sát xe buýt hỗ trợ học sinh và đón các em từ nhà đến xe buýt và ngược lại.

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.