Trà sáng cùng phụ huynh Westlink: Các chủ đề nghiên cứu liên môn trong chương trình PYP
Chương trình quốc tế

Trà sáng cùng phụ huynh Westlink: Các chủ đề nghiên cứu liên môn trong chương trình PYP

Sáng nay, Quý phụ huynh tại trường Quốc tế Westlink đã có buổi gặp mặt với thầy Hiệu Trưởng – thầy Roderick Crouch.
Thầy Rod đã chia sẻ một số nội dung sau:
• ISP Learning Hub: cho phép giáo viên tiếp cận tất cả hoạt động học tập diễn ra trên mạng lưới các trường trong hệ thống và sử dụng các tài liệu, phương pháp và công cụ giáo dục tốt nhất từ các trường đối tác để giúp học sinh đạt được “Kết quả phát triển vượt bậc”.
• Trong chương trình Tú tài Quốc tế IB bậc Tiểu học (PYP), học sinh Trường Quốc tế Westlink sẽ thực hiện các bài học tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu dựa trên 6 chủ đề liên môn, kết nối chặt chẽ với nhau xoay quanh các vấn đề mang tính địa phương, quốc gia và quốc tế.
Nhà trường rất cảm kích khi phụ huynh dành thời gian quý báu để thảo luận cùng với Nhà trường tạo ra môi trường học tập tốt hơn cho các em.
Để tham khảo thêm thông tin chi tiết, vui lòng nhấp vào đây.
—————–
𝐖𝐄𝐒𝐓𝐋𝐈𝐍𝐊 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐂𝐇𝐎𝐎𝐋 – 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌, 𝐒𝐓𝐑𝐈𝐕𝐄, 𝐒𝐔𝐂𝐂𝐄𝐄𝐃
🔹 Address: Western West Lake urban area, Xuan Tao ward, Bac Tu Liem district, Hanoi
🔹 Hotline: 0865 777 900
🔹 Email: info@westlink.edu.vn

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.