News & Events

News & Events

All news

Tìm hiểu ngôi trường có gói đầu tư giáo dục của trường quốc tế – Trường quốc tế Westlink

Hiện nay có rất nhiều gói đầu tư giáo dục của trường quốc tế, trong đó có các gói đầu tư tới từ các tổ chức giáo dục nước ngoài. Hiện nay trường quốc tế Westlink là ngôi trường được đầu tư bởi tổ chức ISP.  Giới thiệu về tổ chức ISP  International Schools Partnership […]

School life

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.