The 1st PYP Exhibition!
Events

The 1st PYP Exhibition!

Celebrating the incredible learning journey in the 1st PYP Exhibition! 🌟🌟🌟
Kudos to our Grade 5 for the successful PYP Exhibition (PYPX). Four groups of students shared their learning and elaborated on how we can all take action on the following topics:
🌏Trash to Treasure
🌏Heroic Health
🌏Plastic Pollution
🌏Basic Freedom
The PYP Exhibition is a culminating event in the IB Primary Years Programme (PYP), where students engage in collaborative inquiries into real-life issues or opportunities. They select a central topic, conduct different research, and present their findings. This exhibition fosters critical thinking, communication, and action skills, providing a platform for students to exhibit their attributes as IB learners and create a positive impact on their communities.
We would like to say a huge thank you to Mr Martin, Ms Hong TA, Ms Charlaine and other teachers for the unwavering support you have given our Grade 5 students, in preparing the exhibition. Thank you to all participants who have come and joined our PYPX.
————–
Đánh dấu hành trình học tập đầy ý nghĩa với của học sinh lớp 5 tại Westlink! 🌟🌟🌟
Chúc mừng tất cả học sinh lớp 5S đã có một buổi Triển lãm Học tập PYPX thành công. Học sinh được chia thành 4 nhóm, cùng nhau khai thác những chủ đề mang tính toàn cầu về môi trường, sức khoẻ, sự tự do.
Triển lãm Học tập PYPX là một trong những sự kiện ý nghĩa nhất với học sinh khối 5 chương trình IB Tiểu học (PYP), đánh dấu hành trình học tập bổ ích, sự tiến bộ, trưởng thành trước khi học sinh bước vào chương trình IB THCS (MYP). Học sinh được chọn một chủ đề của riêng mình, tiến hành các nghiên cứu khác nhau và trình bày những kết quả của dự án.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Martin, cô Hồng, cô Charlaine và các thầy cô giáo khác vì sự tâm huyết, sự đồng hành với các con trong suốt quá trình học. Cảm ơn tất cả phụ huynh, học sinh đã dành thời gian đến tham gia sự kiện đặc biệt này.

Related news

  Book a tour

  Please fill in the form. Our Admissions team will contact you soon, within 24 hours

  Hi, I am

  Please contact me through

  and

  I would like to book a tour for child(ren)

  Child(ren) name - Year of birth

  Entry year

  How did you
  learn about Westlink?


  Enquire

  Please fill in this form, our Admissions team will contact you soon.